Leader
09 خرداد 1396 ساعت 06:01

راهکار شدت یافتن بواسیر درایام روزه داری

جسارتا عرض میشود قبلا گاهی بجهت بواسیر در مدفوع خون می دیدم( همراه با درد) - از روز چهارم رمضان همیشگی(روزانه) شده و نکته عجیب اینکه بدون درد است!! -(مزاج سوداوی -سن 40)

بین افطار و سحر، مایعات خیلی بیشتر بخورید

Template Design: