Leader
31 شهریور 1396 ساعت 04:22

آشغال گرفتن پلک چشم

درمورد آشغال گرفتن پلک چشم چه راهکاری وجود داره؟

راهش شستشوست

میتونید از داروخانه قطره گل گندم تهیه کنید ،همچنین با شستشوی بینی و همچنین فرو بردن صورت در آب خنک و باز کردن چشم و پلک زدن

و چکاندن دو قطره روغن زیتون

Template Design: