سوال :
کارت منزلت سالمندان که برای استفاده از خدمات شهری مثل اتوبوس و مترو هست.. اگر فرزندان استفاده کنند اشکال شرعی نداره?
 
استاد طباطبایی:
 
بستگی به قانونش داره. باید دید از نظر قانونی چنین کاری جایز هست یا نه و اگر قانونی در این زمینه وجود نداره باید دید عُرفا استفاده دیگران از این قبیل امکانات که مختص برخی افراد هست چطور هست.

Template Design:Dima Group