من صبح كه از خواب بیدار مى شم خیلى بى حالم وهمش تا ظهر چرت مى زنم, وحس هیچ كارى رو ندارم, برعكس اخر شب تا ساعت سه براحتى مى تونم بیدار بمونم

شما غلبه سردی -احتمالا بلغم-دارید دیعنی سرد و تر هستید یا اینکه سردی و تری در مغزتون بیش از اندازه شده که باید تعدیلش کنید.

دستور ماءالجبن و افتیمون رو درسایت جستجو کنید. راه تعدیل و از بین بردن غلبه سردی رو توضیح دادم

Template Design:Dima Group