پنیر لیقوان یا تبریز مورد تایید هست، یعنی سنتی هست؟

بله هر دو طبیعی هستن البته نشانه پنیر خوب، کهنه بودنش هست و پنیر کهنه خشک تر و دارای سوراخ های بیشتری ست

Template Design:Dima Group