Leader
02 آذر 1396 ساعت 07:03

آیا هسته برخی میوه ها سمی هستند؟

آیا هسته بعضی از میوه ها اونطور که میگن سمی هستند؟

هسته اکثر میوه ها خوراکی نیستند اما اینکه سمی باشند و کشنده، نه اینطور نیست. اما برای معده مضر هستند.

Template Design: