آیا هسته بعضی از میوه ها اونطور که میگن سمی هستند؟

هسته اکثر میوه ها خوراکی نیستند اما اینکه سمی باشند و کشنده، نه اینطور نیست. اما برای معده مضر هستند.

Template Design:Dima Group