همسرم بدون هیچ مشکل قبلی ازبعد ظهر شدیدن دچار دوبینی شده تقریبا چیزی نمی بینه،علتتش چی می تونه باشه؟

اگر ضربه ای نخوردن

دو سه احتمال وجود داره:

ممکنه فشار چشم بالا رفته باشه

ممکنه خون بطور مقطعی غلیظ شده باشه که عمدتا علتش گرمای زیاد هواست

ممکنه در اثر آلودگی هوا دچار کمبود اکسیژن خون شده باشند

Template Design:Dima Group