چقدر بعد از خوردن غذاهای گوشتی میشه لبنیات(ماست و دوغ)مصرف کرد؟

خوردن گوشت خصوصا انواع قرمزش با همه نوع لبنیات مضره

بعد از چند دقیقه یا یک ساعت بعد از مصرف گوشت میشه دوغ یا ماست مصرف کرد.

Template Design:Dima Group