آیادرطب سنتی راهی برای ازبین بردن کیست سینه وجودداره؟

اگر کیستهای چربی باشند، دستورهای از بین بردن چربیهای اضاقه، خصوصا ماءالجبن و سیر و لیمو

ازکجابفهیمیم چربی یاچیز دیگه ست؟

معمولا چربی ست و موقع آزمایش هم اعلاام میکنند.

اگر سفید پوست، کمی چاق خصوصا در پلهوها،موهای مشکی و معمولا صاف،تقریبا حساس و وسواسی، خواب نسبتا کم و سطحی، داشته باشید، یعنی طبعتون سرد هست و وجود کیستهای مختلف نشان دهنده چربی بالاست

Template Design:Dima Group