Leader
29 مرداد 1396 ساعت 12:26

احساس گرسنگی با فاصله کمی از خوردن غذا

حالتی بهم رخ داده که علی رغم اینکه غذا خورده بودم ازگرسنگی شدید بسیار درد میکشم

احساس میکنم معدم داره سوراخ میشه

لطفا راهنمایی کنید

احتمالا اسید معده تون زیاد شده و عذا سریعتر هضم میشه و با فاصله کمی احساس گرسنگی بوجود اومده. راهکار در خصوص پایین اوردن اسید معده  موجود در سایت را بکار برید.

Template Design: