Leader
05 فروردين 1396 ساعت 17:55

ضد عفونی ظروف، لباسها و مکانها

 ازسرکه صنعتی برای مصرف لباسشویی و ظرفشویی میشه استفاده کرد؟

بله از نوع سفیدش استفاده کنید. البته به مقدار کم. کلا برای ضدعفونی کردن لباس و سرویس بهداشتی مفیده

Template Design: