عرق کردن زیاد و بوی تند عرق در دخترانی که در سن بلوغ هستن طبیعیه؟

تا حدود کمی بله

برای رفعش میتونید مقداری زاج سفید تهیه و آسیاب کنید و به محلهایی که تعریق زیاد و بوی ناخوشایند داره بمالند. خصوصا بعد از حمام انجام بگیره نتیجه ش بهتر و بیشتره

Template Design:Dima Group