پسرم دوازده سالشه وداره روزه میگیره می خواستم ببینم با توجه به اینکه پانزده سالگی روزه واجب میشه به بدنش ضرری نمیرسونه؟

طبیعتا بهش واجب نیست اما نوجونها تو این سن بخاطر نشون دادن قدرت و درکشون از مسائل مهم سعی میکنند کارهای خیلی سخت رو انجام بدن.

کافیه تشویقشون کنید و بطور صحیح ازشون قدردانی کنید و به عبارتی مثل یک انسان بزرگ و مکلف باهاش رفتار کنید و همین که گاهی و با زبان مهربان و بدون موضع گیری یادآور بشید که روزه گرفتن براش واجب نیست.کافیه.

از نظر جسمانی هم بستگی به فرد داره. نوجونها خصوصا پسر بخاطر گرمی شدید مزاج سنیشون، با روزه میتونند کنار بیان اما شما هم در سحری از تقویت کننده های طبیعی  و سالم بهشون بدید. شیرینیجات مصنوعی و ترشی جات مناسب نیست و بیشتر تامین مایعات سالم لازمه. خصوصا تخم شربتی در سحر

Template Design:Dima Group