Leader
31 شهریور 1396 ساعت 08:06

کاهش سرعت سفید شدن موها

آیا برای کاهش سرعت سفید شدن موهای سرو صورت راهی هست

عموما علت سفیدی مو ارثی ست و درمانی جز رنگ کردن نداره. البته میشه از رنگهای گیاهی استفاده کرد

Template Design: