جسارتا عرض میشود قبلا گاهی بجهت بواسیر در مدفوع خون می دیدم( همراه با درد) - از روز چهارم رمضان همیشگی(روزانه) شده و نکته عجیب اینکه بدون درد است!! -(مزاج سوداوی -سن 40)

بین افطار و سحر، مایعات خیلی بیشتر بخورید

Template Design:Dima Group