علت سرگیجه شدید و ناگهانی همراه با تعریق شدید چی میتونه باشه؟

افت فشار

افت قند

حمله عصبی

Template Design:Dima Group