قرص ویتاگنوس برای همه خانمها قابل استفاده ست؟

تقریبا بله مگر اینکه فرد پُرخون و دموی مزاج یا طبعش خیلی گرم باشه و تولید هورمونهای بدنش کافی و کامل و تنظیم باشه

مقدار استفاده روزانه ش رو میفرمایید؟

ممکنه عوارض هم داشته باشه؟

باید مطابق توصیه بروشور عمل کنید

در کنارش استفاده مستمر از عرق رازیانه بصورت ناشتا هم لازمه

مگر برای خانمهای باردار

Template Design:Dima Group