کسیکه روزه ست میتونی قطره بینی بریزه توبینیش؟

اگر مقدارش زیاد نباشه و به داخل حلق نرسه، اشکالی نداره

Template Design:Dima Group