من گاهى حنجره م دچار گرفتگى مى شه كه همراه اون خشكى زیادى در گلوم حس مى كنم,  در حدى كه انقدر سرفه مى كنم كه به معدم فشارمیاد, وقتهاى عادى مشكلم با كمى اب حل مى شه,  همىن كه گلوم خىس مى شه,  اروم مى شه,  ولى الان كه روزه ام, سرفه واقعا اذیتم مى كنه, حتى خواب برام سخت شده از شدت سرفه وخشكى گلو, لطفا راهنماىى كنید

شما مزاجتون چه سرد باشه چه گرم، اما خشک است و باید فکر اساسی برای تامین آب بدنتون بکنید

باید از غذاهای آبدار. نوشیدنی های طبیعی بیشتر و منظم تر استفاده کنید. سرخ کردنی ها و غذاهای خشک و بدون آب. غذاهای اماده و کهنه برای شما مضره

فعلا کل گلو رو با روغن زیتون روزی دو سه بار چرب کنید

و از خوردن خود زیتون-ایرانی- هم غفلت نکنید

در ضمن به هیچ وجه زبونتون رو روی لبهاتون نکشید. ناخنهاتون رو خیلی بلند نگه ندارید و ترجیحا پنجشنبه ها کوتاه کنید.

از شربتهای طبیعی که آب زیادی رو نگه میدارن خصوصا تخم شربتی با عسل، زیاد استفاده کنید

Template Design:Dima Group