پسرم یک هفته است آبله مرغان گرفته الان دیگه روبه بهبود است تا چند وقته دیگه باید چیزهای سرد بخوره یا دیگه نیازی نیست؟

اگر زخمها سر سیاه شدن و درحال خشک شدن هستن کمتر نیاز به خنکیها دارند اما از خوراکیهای تقویتی بهشون بدید چون درد این بیماری خیلی بدن رو تحلیل میبره

Template Design:Dima Group