Leader
30 آبان 1396 ساعت 07:45

آبله مرغان در مراحل بهبودی

پسرم یک هفته است آبله مرغان گرفته الان دیگه روبه بهبود است تا چند وقته دیگه باید چیزهای سرد بخوره یا دیگه نیازی نیست؟

اگر زخمها سر سیاه شدن و درحال خشک شدن هستن کمتر نیاز به خنکیها دارند اما از خوراکیهای تقویتی بهشون بدید چون درد این بیماری خیلی بدن رو تحلیل میبره

Template Design: