آیا غلبه سردی بر روی اعصاب تاثیر داره؟

سردی مغز باعث وسواس. بدبینی.افسردگی. تکرار بی دلیل کارها.افکار پوچ و بی اساس. بی حسی و باری به هرجهتی.خودکم بینی.احساس گناه.میل به گناه و مشکلات عدیده ی دیگه میشه

ماء الجبن رو درسایت جستجو کنید. بطور کامل درمانش رو توضیح دادم

Template Design:Dima Group