نگهداری جوجه و پرنده در منزل کار درستی است؟

اگر فضا کافی و مناسب دارید بله. خیلی هم خوبه. البته حتما جوجه رسمی بگیرید

Template Design:Dima Group