علت سردرد شدید بعد از ورزش و نرمش چیه؟ گاهی همراه با ضربان هست گاهی نه، گاهی هم تیر میکشه؟

احتمالا گرمی زیاد باعث داغی خون و شاید غلظت خون- به صورت مقطعی-بشه و خون موقع تحرک زیاد کمتر به مغز برسه و ایجاد درد بکنه. اگر کمی سرگیجه و سیاه رفتن چشم هم همراهش باشه دقیقا به همین علته

حجامت خیلی موثر و ضروریه و خوردن شربت سکنجبین

Template Design:Dima Group