آیا شستشوی مداوم پوست بدن با سدر مشکل پوستی ایجاد نمی کنه؟

(باتوجه به اینکه سدر پوست بدن و خشک میکنه)

زیاده روی در مصرف هر چیز مضر و ممنوعه

حداکثریک هفته یا دو هفته یکبار کفایت میکنه

Template Design:Dima Group