پسر خواهرم سیزده روزشه و همیشه خوابش سنگینه و خمیازه های شدید میکشه.جوری که موقع خمیازه ، آدم نگاش که میکنه دلش میسوزه!.آیا موردی داره؟.و علتش چی میتون باشه؟؟؟.(نکته ای که ممکنه لازم باشه : با سزارین به دنیا اومده!)

چیز عجیبی نیست و طبیعیه

Template Design:Dima Group