سوال :
چه تفاوتی بین مظهر العجائب ومُظهرالعجائب هست وظرف جمع اضداد چی هست که از این دو مرحله بالا تر هست؟
 
استاد طباطبایی:
 
مظهر به فتحه م به معنای ظرفی ست که عجایبی را ظاهر  و آشکار میکند و و به نوعی اختیار دار این تجلّی و این آشکار سازی نیست. اما مُظهر با ضمه م به این معناست که او خود و با اختیار، آشکار کننده ی عجایب است که این دو بطور ظریف و دقیق از هم متفاوت هستند و دومی برتر از اولی است.

Template Design:Dima Group