سوال :
راجع به ظرف جمع اضدادبودن امیرالمومنین امام علی علیه السلام بیشتر توضیح بدین.
 
استاد طباطبایی:
جمع اضداد، مفهومی معرفتی است که بطور تمام و کمال در وجود امام علی علیه السلام تجلی یافته است و به این معناست که در وجود ایشان امور متضاد جمع شده است. اوج رحمایت با نهایت غضب یکجا جمع شده همچنان که اخرین حد کرم با مرّ عدالت یکجا قرار گرفته و...

Template Design:Dima Group