سوال: میخواستم بدونم از اول ماه رمضان باید نماز هفت قل هو الله را خواند
 
استاد سیدمهدی طباطبایی:
 
من در اعمال ماه مبارک رمضان چنین نمازی ندیدم
نماز 7 قل هوالله مربوط به روزهای جمعه است.

Template Design:Dima Group