سوال :
عمروعاص در جنگ صفین برای فرار از تیغ تیز شمشیر مولایمان علی می گریخت و در آخرین لحظات برای آنکه علی او را به شمشیر خود هلاک نکند دامن بدون شورتش را بالا زد.  و حضرت امام علی امیر المومنین علیه السلام صرفا بخاطر این اقدام غیر اخلاقی عمروعاص و برای آن که نگاهش به عورت آن روباه پیر نیفتد روی برگردانده و از کشتنش با شمشیری که از نیام خارج شده بود صرفنظر کرد و عمروعاص پس از نجات یافتن رفت و طرح بر سر نیزه کردن قرآن ها را عملیاتی کرد.  
مولایمان علی علیه السلام بخاطر یک فعل اخلاقی تا امروز اسلام ناب محمدی را از صحنه سیاسی تاریخ خارج کرد. و موجب پیروزی و غلبه قابیلیان تاکنون شد.  و به صدها بهانه شرعی و فقهی می توانست چنان تدابیر عمروعاصانه و معاویه و یزیدی اختیار کند که فرزندانش و دخترانش صحنه عاشورا و پس از عاشورا را درک نکنند. اخلاق فرو نهشتن بخاطر حفظ نظام کار عمروعاص بود.  علی امیر المومنین بخاطر رعایت یک فعل اخلاقی از حفظ کل نظام گذشت و صرفنظر کرد. استاد لطفاً بفرمایید که ما مشق از که بیاموزیم؟
 
استاد سیدمهدی طباطبایی:
 
نمیدونم منظور از این سوال چیست ! اما واقعا نکشتن عمروعاص هیچ ربطی به خارج شدن اسلام ناب از صحنه سیاسی ندارد چرا که اولا اسلام سیاسی هرگز ار صحنه خارج نشد
ثانیا علل و عوامل به شکست کشاندن اقدامات امام علی فراتر از ترفندهای عمروعاص و حتی دشمنی معاویه است
ثالثا اصولا اینطور ایجاد رویاروی و تقابل و مقایسه ها که یک سو امام معصوم و یک سو شکست یا پیروزی اسلام است نه منطقی ست و نه شرعی و قرآنی . نمیشود و نمی بایست مشکلات سر راه هدایت مردم و برقراری عدالت را به یک فعل معصوم ربط داد همچنان که نمیتوان دهها عامل جز امام را در پیروزی ها نادیده گرفت
امام علی علیه السلام همان امام ست که برای ناامنی برای یک زن یهودی ان سخن را دارد و همان امامی ست که برای حفظ اسلام حمله به خانه و همسر و فرزندانش و شهادتشان را صبوری کرد و اتفاقا همان امامی ست که جانش را برای حفظ اسلام فدا کرد همچنان که همه اولیاء الهی از آدم تا خاتم و از او تا مهدی سلام الله علیهم اجمعین چنین کرده و میکنند! پس با کنار هم گذاشتن یک داستان و یک نتیجه سطحی و اخلاقی، نباید آن نتایج را گرفت و به امام معصوم نسبت داد و تازه قرار باشد از این مقایسه و نتیجه گیری غلط، یک اصل و فرمول بسازیم و به دیگران یا خودمان هم تجویز کنیم که بخاطر رعایت اخلاق قید حفظ نظام اسلامی را بزنید!
دانسته یا نادانسته این پررنگ کردن و محوری کردن اخلاق تا جایی که اصل و اساس خود را هم زیر پا بگذارد، جز همان اسلام رحمانی مردود نیست!

Template Design:Dima Group