آیا روغن شترمرغ مصرف خوراکی هم دارد وبرای پخت وپز روغن خوبی هست؟

استفاده داروئی داره و بخاطر کلسترول بالا به صورت خوراکی استفاده نمیشه. البته بعضی از کارخانه های با روغنهای صنعتی مخلوطش میکنن... در هر صورت نباید به صورت خوراکی مصرف بشه

Template Design:Dima Group