سوال: یک عقیده ای هست که میخواستم از شما بپرسم این درسته یا غلطه.
اون این هست که نفس که نه جسم هست و نه روح،زاییده و ساخته شده اعمال ماست و بعد از مرگ تا قیامت این نفس هست که احیانا یک شکل مادی به خودش میگیره و موقتا در برزخ زندگی میکنه.
بعد از مرگ جسم تا روز قیامت برای معاد جسمانی زیر خاک میمونه و در برزخ نه سوالی ازش میشه و نه کاری بهش دارن.
در برزخ فقط از نفس اونهم درباره ایمان به خدا پیامبر و امام سوال میشه نه از گناهانی که مثلا با دست یا اعضای بدن انجام شده.اون مربوط به قیامت هست.
و نفس که احیانا کالبد مادی بهش داده شده در برزخ که جایی در همین دنیا هست یا در جهنم و یا در بهشت برزخی هست تا قیامت.
وبعد از اون در قیامت شروع میشه به حسابرسی از جسم و تمام اعمالی که انجام داده از جمله حق الناس و حق الله. درسته؟
 
پاسخ :تقریبا حرف درستیه.
البته بین نفس و جسم و همچنین نفس و روح اتحاد و همبستگی خاصی وجود داره اما در هرصورت تا پیش از قیامت "نفس" مورد سوال هست و در قیامت جسم و نفس و روح و در نهایت نفس یا به روح ملحق میشه و بهشتی میشه یا به جسم ملحق میشه و جهنمی

Template Design:Dima Group