آیا معجون حنا و زرده تخم مرغ واسه ریزش موی سر مفید هست یاخیر؟

زرده تخم مرغ البته محلی و سالم خیلی مفید و موثره

از حنا هم بطور جداگانه میتونید استفاده کنید.

اگر زرده تخم مرغ و حنا را مخلوط کنیم باهم به نظر شما چطوره.ایرادی نداره؟

جداگانه مصرف کنید. اینطور خواص هردوش از بین میره.

Template Design:Dima Group