نمک دریا رو از تبخیر آب دریا بدست میارن ؟ اینجوری که باید کلی آلودگی داشته باشه

خیر

نمک دریا از دریاهای نمک گرفته میشه و فقط بعد از جمع آوری نمکها، شستشو میشه و اماده مصرف هست و هیچ آلودگی نداره.

همانطور که همگی میدونیم، نمک ضد عفونت و هر نوع آلودگی دیگه ست... هرچه بگندد نمکش میزنند!

پس نمک دریا اگر واقعی باشه، سالمترین نمک و خوراکی ست.

Template Design:Dima Group