اگر سنگ نمک تصفیه نشه باعث ایجاد سنگ کلیه میشه ؟

یکی از انواع سنگ کلیه، سنگ کلسیمی است که عمده ترین علتش استفاده از نمکهای صنعتی ست.

حتی الامکان باید از نمک دریا استفاده کرد و اگر نشد ، به سادگی میشه نمک سالم و ارزان در منزل تهیه کرد.

Template Design:Dima Group