قبلا چه از طرف روغن و چه نمک و خوراکهای کارخانه ای  مواد سمی ،ناخالص و غیرقابل هضم فراوانی وارد بدن کرده ایم ،

فکر میکنم اول باید بفکر راه حلی برای دفع آنها و اثراتشان  آنها باشیم .

استاد نظر شما چیه ؟

بهترین راه رژیم آب و عسل هست...حتی اگر به همراه نان و مواد اصلی خوراکی باشه، باز هم کارساز هست و مشکلات بدن رو مرتفع میکنه.

Template Design:Dima Group