آیا تغییر مزاج ممکنه؟ مثلا ممکنه مزاج سرد و تر

گرم بشه؟

تغییر مزاج غیر ممکنه اما ممکنه بر اثر مصرف خوراکیهای ناسالم مزاج فرد به نوعی پنهان و گم بشه که با رژیم سالمسازی بدن، مزاج واقعی خودش رو نشون میده.

Template Design:Dima Group