میشه به جای گوشت مرغ  از گوشت شترمرغ استفاده کرد،

همون خاصیت را دارد؟

حذف گوشت مرغ اهمیت و ضرری نداره که نیاز به جایگزین داشته باشه.

گوشت شترمرغ هم عوارض خاص خودش رو داره 

Template Design:Dima Group