من چند ماهی هست که وقتی غذا نمیخورم سوزش شدید و ترشی در معده تا چند لحظه احساس میکنم.هر از گاهی این سوزش به وجود میاد.

دلیلش زخم معده که نیست؟

بعیده

معده اسیدی و سرد شده باید از گرمیجات استفاده کنید و نذارید معده خالی بمونه. کم اما در چند نبوت بخورید و غذاها و خوراکیهایی با هضم ساده

Template Design:Dima Group