سوال:  بفرمائید چه وقت باید دعای اب باران نسیان را بخوانیم
 
پاس :بعد از جمع آوری آبها میتوانید سوره ها و اذکار رو بخونید.

Template Design:Dima Group