Leader
28 مهر 1396 ساعت 06:53

جایگزین روغنهای صنعتی

ب نظرتو ن جایگزین روغنهای صنعتی چی میتونه باشه؟
قبلا مفصل صحبت کردیم که میتونید به سایت مراجعه کنید و مطالب رو بخونید
به ترتیب اولویت روغن زیتون، روغن کنجد، روغن دنبه و روغن حیوانی
البته چون احتمال تقلبی بودن روغن زیتون زیاده، بهتره از روغن کنجد استفاده بشه
www.tazohoor.ir
Template Design: