برای جلوگیری از یائسگی زود هنگام و تنظیم عادت ماهیانه چه باید کرد؟
 
اصلاح سبد غذایی خصوصا روغن و لبنیات
استفاده هرچه بیشتر از خوراکیهای با طبع گرم
استفاده مستمر از رازیانه + قرص گیاهی ویتاگنوس

Template Design:Dima Group