داروی ضد سرفه چی توصیه می کنید؟ 
بهترین دارو شربت آویشن که داروخانه ها و عطاریها دارند. شربت بنفشه هم هست که قوی تره

Template Design:Dima Group