علت اینکه فرد با چند لقمه غذا احساس سیری بهش دست میده و خیلی زود مجدد گرسنه ش میشه چیه؟
و درمانش چیه؟
 
احتمالا باید مشکل عصبی باشه. اعصاب معده اگر کارشون رو بدرستی انجام ندن اینطور میشه...
باید از استرس و فشار فکری دوری کنند و تا کاملا گرسنه نشدن غذا نخورند

 

Template Design:Dima Group