من جائی خواندم که هسته زرد آلو وبادام تلخ تولید سیانور میکنه وخوردنش خطرناکه وموجب مرگ میشه.
 
 در آلودگی گسترده خوراکیهای صنعتی شکی نیست و ما هم به نوبه خودمون سالهاست درباره خطرات مختلفش صحبت و روشنگری میکنیم.
 هسته ی برخی از میوه ها من جمله زردآلو،گیلاس،هلو و همچنین خود بادام تلخ حاوی ماده ای بنام آمیگدالین است که اگر مقدار مصرفش بیش از 100 میلیگرم به ازای هرکیلو وزن انسان باشه، بدن از دفع این سم ناتوان میشه و در یک فرایند خاص ماده سیانید هیدروژن تولید میشه که کشنده است.
آفت کشهای شیمایی موجود رو معمولا از همین ماده میسازند.
پس خوردن مغز این میوه ها به مقدار زیاد کاملا خطرناکه.

 

Template Design:Dima Group