اين روزها كه هوا آلوده هست ما با هواى خانه بايد چيكار كنيم؟ با وسايل كًرم كننده، اكسيژن خانه ميسوزه، پس هواى تازه از كجا وارد منزل بشه؟
 
   بخور سرد یا گرم بهترین راهه
 
دستكًاههاى تصفيه كننده هوا تأثير داره؟
  بعیده نوع سالمش وجود داشته باشه. معمولا باکتریهای خاصی تولید و منتشر میکنن که در طول مدت باعث بیماری میشه.

Template Design:Dima Group