بسم الله الرحمن الرحیم

تعهد در اسلام 2 رکن دارد اول طهارت دوم صداقت

در موضوع تشکیل خانواده و تداوم و تکامل خانواده نیز، تعهد زن و مرد به زندگی و به یکدیگر همین دو رکن را دارا میباشد. گرچه هم "طهارت" و هم "صداقت" مراتب و جوانب متعددی دارند اما حفظِ کلیّتِ طهارت و صدقات به معنای متعهد بودن در زندگی ست.

طهارت و صداقت گرچه در ابتدا امری عمومی و فراجنسیتی و از مقولات انسانی است اما در حیطه خانواده با دقت و ظرافت بیشتر و تخصصی تر مطرح میگردد. علت این امر تاثیرگزاری مستقیم زن و مرد برروی هم در هر سه حوزه جسم و روان و معنویت است. یعنی بنابراین فرض که ازدواجی بر اساس یک انتخاب صحیح شکل گرفته باشد و طرفین انسانهای متعهدی باشند، به هر مقدار که بر طهارت و صداقت خود پافشاری کنند و در حفظ و تقویت آن بکوشند، طرف مقابل را نیز از آثار و برکات آن بهرمند میسازند و در مقابل اگر یکی از طرفین عملا از تعهد، شانه خالی کند، طرف مقابل نیز به آثار و عواقب عدم تعهد او گرفتار میشود.

منظور از طهارت، پاکی و عدم آلودگی در زمینه های مختلف است از جمله:

پاکی جسم

پاکی روان

پاکی افکار

پاکی اعمال

پاکی نیات و مقاصد

پاکی اهداف

پاکی خواسته ها

پاکی روابط

بنابراین رخنه فساد و ناپاکی در هر یک از این موارد، رفته رفته زمینه های دیگر را نیز ناپاک کرده و عملا یکی از ارکان تعهد از بین میرود.

متاسفانه امروزه بخاطر عدم آگاهی، بسیاری از خانواده ها بخاطر سستی در همین ارکان، دچار فروپاشی باطنی یا ظاهری میشوند و بجای درمان صحیح و دقیق این دردها، بدنبال توجیه و فرار از حل مسائل هستند.

زن و مرد اگر متعهد به یک زندگی سالم و رو به کمال انسانی هستند، باید بدانند هر کاری و هر اقدامی که پاکی جسم و روانشان و پاکی اهداف و خواسته هایشان را تهدید کرده یا از بین میبرد، در ابتدا خیانت به خود، سپس خیانت به همسر و خانواده شان است و با گذر زمان بنیان خانوده را سست و متلاشی میکند.

انسان متاهلی که گمان میکند با گفتن هر حرف ناپاک و زشت یا دیدن هر تصویر و صحنه ناپاک و زشت، صرفا امری شخصی مرتکب شده، سخت در اشتباه است. اگر زن یا مردی گمان میکند، آلوده شدن به حرام و نجاسات مختلف ذهنی و واقعی، به شخص خودش مربوط است و دیگران از تبعات آن مصون هستند، از این نکته مهم غفلت میکنند که همسرشان اولین نفریست که تحت تاثیرِ ورود این آلودگی قرار میگیرد.

زوجین به واسطه ازدواج نه تنها جسمشان را در اختیار یکدیگر میگذارند بلکه فکر و خواسته و هدف و نهایتا معنویاتشان نیز کاملا به هم وابسته است و طرفین در همه زمینه ها کاملا تحت تاثیر یکدیگرند. چه این تاثیرات مثبت باشد چه منفی!

اگر درآمدی آلوده باشد. اگر ذهنی اسیر ناپاکی باشد. اگر رابطه ناسالم و ناپاکی در زندگی یکی از زن و مرد وجود داشته باشد. اگر یکی از آنها به نیات بد و شوم عادت کند. اگر یکی از زوجین زندگی را وسیله رسیدن به اهداف غیر انسانی و پست و بی ارزش قرار دهد، باید بداند در درجه اول این امکان را در اختیار همسرش نیز قرار داده است .

پس متعهد بودن یعنی حفظ و تقویت پاکی در همه زمینه ها. هم برای زن .هم برای مرد. و پنهان کاری و ایجاد حیاط خلوت شخصی، جز خود فریبی چیزی نیست و بزودی دامنگیر فرد و زندگی و خانوده اش خواهد شد و طبعا اگر در این زندگی فرزندانی وجود داشته باشند در این فضای آلوده، رشد کرده و آینده شان به شدت در خطر انحراف و تباهی ست.

صداقت نیز به عنوان رکن دیگر تعهد و به معنای روراستی می بایست در زمینه های مختلف رعایت شود. اگر کسی گمان کند منظور از صداقت صرفا زبان راستگوست، دچار اشتباه شده است، صداقت در فکر و نیت و عمل و صداقت در همراهی و شراکت و همفکری و صداقت در مهرورزی، و صداقت و راستی در همه زمینه های ظاهری و باطنی زندگی فردی و خانوداگی، همه و همه جزو ارکان تعهد است.

اگر کذب و دروغ سرمنشاء همه گناهان و انحرافات قلمداد شده و شاید نتوان گناه و خطایی را یافت که در کُنه و عمق آن، دروغ نهفته نباشد، به همین دلیل است که با ورود دروغ و رفتن صداقت، پایه های انسانیت سست میشود و اخلاق و معنویت از بین میرود و زندگی که مهد کمال و معونیت است، نمیتواند بدون صداقت در همه زمینه های زندگی، به سلامتی ادامه یابد.

زن و مرد باید بدانند اگر به راستی و صداقت به یکدیگر محبت کنند، همسر خود را از محبت دیگران بی نیاز میکنند و اگر این ابراز محبت از روی صداقت نباشد در درجه اول همسر را به بی صداقتی میکشاند.

درآمدی که با صداقت کسب نشده تبدیل به غذایی میشود که با بی صداقی پخته شده است!

نگاهی که از روی صداقت نیست تبدیل به عطش دیده شدن از سوی دیگران تبدیل میشود.

نیات آلوده به دروغ و فریب، مسیر زندگی را به بیراهه و کجراهه میکشاند.

پس زندگی بدون صداقت، یک زندگی بدون تعهد و متلاشی ست که هرگز نه طرفین را اقناع و اغناء و راضی میکند و نه به هیچ هدف مقدس و پاکی میرسد و نهایتا این فرزندان هستند که محصولات شوم دروغگوئی و فریبکاری همسران بدون تعهد میشوند.

نباید چشمهایمان را به این همه جرم و جنایت ببندیم و گمان کنیم این قبیل افراد از کره ی دیگری به میان ما اماده اند، خیر اینها از یک زن و مردی بوجود آمده و توسط زن و مردی تربیت شده اند که اهل طهارت و صداقت نبوده اند و اینها نیز تنها چیزی که برایشان اهمیت ندارد صداقت و طهارت است و برای رسیدن به خواسته های نفسانی و شیطانی شان هر چیزی را فدا خواهند کرد و در درجه اول، چیزی که زیر پا خواهند گذاشت، پدر و مادرشان است!

هر پدر و مادری باید ریشه رفتار فرزندانش را در صداقت و طهارت خود یا خدای ناخواسته در عدم اینها جستجو کند.

هر انسان بعد از خوراک حلال و طیب، تحت تاثیر نوعِ تربیتش قرار دارد. هر چند تربیت خود در چند محیط انجام میگیرد اما اصل و مهد و اساس تربیت در خانه و خانواده شکل میگیرد و اگر تشکیل و ادامه خانواده متکی به تعهد طرفین نباشد، فرزندان بیشترین و بدترین آسیب را متحمل خواهند شد.

Template Design:Dima Group