بسم الله الرحمن الرحیم

اَللّهُمَّ یا مَنْ یمْلِک التَّدْبیرَ وَهُوَ عَلى کلِّشَىْءٍ قَدیرٌ یا مَنْ یعْلَمُ خائِنَةَ الاْعْینِ وَما تُخْفِى الصُّدُورُ وَتُجِنُّ الضَّمیرُ وَهُوَ اللَّطیفُ الْخَبیرُ

 

در ادامه بحث گذشته در خصوص "اهمیت" تدبیر به نکات دیگه ای اشاره میکنم که از بخش اول نخستین فراز این دعای شریف قابل استنباط هست:

1-با توجه به اینکه یک زندگی -مادی یا معنوی  یا هردو-موفق محتاج برنامه ریزی و تدبیر است اما باید توجه داشت تدبیر و برنامه ریزی بین انسان مومن و غیر مومن اساسا متمایز و مختلف است.

تدبیر انسانهای بی خدا و بی ایمان متکی به علم و تجربه ی شخصی خودشان است و برای اعمال برنامه های خود بر سر یک دو راهی قرار میگیرند؛ راه اول این است که در جوّ و فضای غالب دنیا و تفکر مادی که نهایتا بدست شیطان است، هضم شوند تا بتوانند خود رایی شان را عملیاتی کنند. راه دیگرشان این است که برای اجرای برنامه های تدوین شان با همه موانع مادی و دنیائی ستیز کنند که در هر دو صورت فوق، اکثر سرمایه عمر به اصطکاک با نیروهای مزاحم صرف میگردد و همزمان  بیشترین نیرو و استعداد ذاتی و درونی برای خودخواهی و خودبرتری بینی، به کار گرفته میشود.

اما تدبیر و برنامه ریزی انسان مومن-اگر واقعا مومن باشد- چون بر طبق تدبیر الهی ست، و در راستای خواست خداست، نه نیازی به تبعیت از مدیریت شیطان دارد و نه برای رسیدن به مقاصد خود و به بهانه مبارزه با دنیا، به خودخواهی و خودبرتربینی گرفتار میشود.

اما نکته مهم این است که در ماه مبارک رمضان که کل برنامه هستی و کل برنامه انسان در همه ابعاد مادی و معنوی، در قالب قرآن کریم نازل میگردد و تدبیر الهی مشخص میشود، هر کس که آمادگی بیشتری داشته باشد و بهتر و بیشتر در این ماه بهره ببرد در واقع وجود خود را بیشتر و بهتر در معرض برنامه و تدبیر الهی که از طریق رآن کریم عرضه میشود، قرار داده است و در طول این سی شبانه روز، همه نیازمندیهای برنامه ای را دریافت میکند و از آن پس هرکجا که تدبیری می اندیشد و برنامه ای میچیند، با آن تدبیر قرآنی و الهی که در ماه مبارک دریافت کرده، مطابقت داشته و هم راستاست.

این توضیحات در واقع، شرح مختصری است بر بخش دوم از این فراز یعنی "و هو علی کل شی قدیر" چرا که اجرای برنامه در محیط زندگی و دنیای مادی اولا به یک قدرت بالا و فائق محتاج است ثانیا باید همه عوامل پنهان و پیدا، انسان را در اجرائی ساختن تدبیر و برنامه اش یاری کنند تا بتواند به نتیجه مطلوب که رضایت بخش خود و خداست، نائل آید؛ لذا امام جواد علیه السلام، بعد از بحث تدبیر، بلافاصله از قدرت گسترده و نافذ الهی در همه ذرات عالم سخن به میان می آورند.

Template Design:Dima Group