لازم است نکات معرفتی دیگر را متذکر شوم:

ترک حرام و انجام واجبات همیشه مهمترین وظیفه ماست و در ماه مبارک اهمیت بیشتری داره. پس از اون قرائت قرآن کریم به هر مقدار که در توانمون هست اولویت داره.البته خواندن سوره مبارکه "قدر" بسیار سفارش شده. همچنین سوره مبارکه "دخان"

گفتن اذکار هم در حالت روزه آثار بیشتر و عمیق تری داره و البته ترتیب خاصی هم داره. بعد از "صلوات" و "استغفار"، مهمترین ذکر "سبحان الله" است که البته بطور خاص هم با عبارتهای دیگه وارد شده که در مفاتیح موجوده.

بعد از "سبحان الله" ذکر شریف "لااله الا الله" اولویت داره و سپس "الله اکبر"

ار ادعیه مختلف خصوصا ادعیه و مناجاتهای سحرگاهی غفلت نکنیم...

Template Design:Dima Group