اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن عدوهم
وَ خَفْضِ الْجَنَاحِ، وَ حُسْنِ السّيرَةِ، وَ سُكُونِ الرّيحِ، وَ طِيبِ الْمُخَالَقَةِ،
در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز میرسیم که امام سجاد علیه السلام یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی مومن را "خفض جناح" بر می شمرند و رد قالب دعا از خداوند متعال درخواست میکنند.
"خفض جناح" که استعاره از مهربانی مادرانه و زیاد است بدین معناست که همانند پردنگان که بالهای خود را برای امنیت بخشی و عطوفت نسبت به فرزندان خود می گشایند، مومن نیز برای دیگران می بایست نقطه امید، پناهگاه و محبت کننده و توجه کننده باشد.
استفاده از این عبارت زیبا و عمیق بیانگر این است که مومن حقیقی در روابط اجتماعی می بایست، محبت و توجه و کمک رسانی را اصل حرکت خود قرار دهد و همه اینها را بدون منّت و قلبا و حقیقتا انجام دهد؛ بدون اینکه منتظر پاداش بوده یا از بی مهری دیگران برآشوبد و خسته شود. همچنان که مادر با فرزندان خود چنین است.
عبارت بعدی که شاخصه ی دیگری از زندگی اجتماعی مومن حقیقی را تبیین میکند "حسن السیره" به معنای باطن و درون نیک است. یعنی مومن می بایست نه تنها در ظاهر مراعات دیگران را کرده و مراقب حدود و حقوق شان باشد و با نیکی و خوش رفتاری با همگان تعامل کند بلکه این عمل و این روحیه برامده از درون نیک و سالم و با صفای او باشد. چه اینکه تظاهر به نیکی، گذشته از اینکه ریاکاری و شیطنت آمیز است، بزودی دروغین بودن خود را با طلبکار شدن متظاهر به نیکی و منت نهادنهایش، آشکار خواهد کرد. پس از نگاه امام سجاد علیه السلام، نیک رفتاری مومن برآمده از درون پاک و با صفای اوست و این یعنی ظاهر و باطن به همراه هم مهم و موثر هستند و باطن اصلی تر و مهمتر است چرا که تولید کننده اعمال و رفتار ظاهری فرد است. و در مقابل باطن خوب،بدون ظاهر آراسته و اعمال و رفتار شایسته هم ابتر و بی اثر است.
ان شاءالله که همگی به لطف و تربیت اولیاء الهی خصوصا امام سجاد علیه السلام از مومنین حقیقی و نیکان باشیم

Template Design:Dima Group