بسم الله الرحمن الرحیم
سومین نکته و محور اساسی در حیث عنوان بصری "بردباری و صبر" است. امام صادق علیه السلام برای صبر حقیقی و موثر نشانه هایی ذکر میکنند که حد و مقدار تحمل و بردباری فرد قابل سنجش و اندازه گیری باشد.
این فراز از سخنان امام  را میتوان خلاصه کرد در یکی از اصول اخلاقی مهم زندگی اجتماعی که در دستورات دینی بیشترین و سختترین توصیه ها درباره ش وارد شده.
دوری از جدل و بگومگو هم درقرآن کریم و هم در روایات اسلامی مکررا مورد توجه جدی قرار گرفته و مومن حقیقی و سعادتمند کسی است که بتواند از جر و بحث کردنهای بیهوده و حاضرجوابیهای بی فکر و جدال با دیگران پرهیز کند.
در این بخش از حدیث عنوان بصری امام صادق علیه السلم میفرمایند اگر میخوای راه کمال و بندگی حقیقی را طی کنی، بعد از مراعات و دقت در خوراک حلال و طیب، لازم است از جدال و بحث با دیگران پرهیز کنی پس اگر کسی با تو 10 کلمه و حرف زد تو حتی 1 حرف هم به اون مزن! یعنی رعایت سکوت و بیشتر شنیدن و کمتر سخن گفتن!
بالاتر از این، اگر کسی به تو ناسزا گفت، نه تنها تو به اون حرفهای زشت نزن بلکه سعی کن با حفظ آرامش از پاسخ به او دوری کنی و به او بگو اگر این نسبتهای ناروا واقعا در من وجود دارد خدا من را ببخشد و اصلاح کند و اگر اینها که میگویی در من نیست خدا از این تهمت زدن تو بگذرد و تو را ببخشد!
و از این 2 بالاتر اینکه اگر کسی تو را تهدید به فحش و ناسزا کرد تو از کوره در نروی و بگویی حتی اگر به من حرفهای رشت بزنی من به تو حرفهای ناپسند نمیزنم بلکه چیزی که به صلاح تو باشد را خواهم گفت!
پس سفارش به دوری کردن از جدال و بحث و بددهنی در مواجه با مردم، یکی دیگر از توصیه های امام صادق برای تربیت شدن و کامل شدن ماست.

Template Design:Dima Group